Od 1989 roku, czyli od momentu opracowania naszej strategii inwestycyjnej, zainwestowaliśmy w ponad 290 przedsiębiorstw w 40 państwach.

Filter by
Sort by
Przedsiębiorstwo Kraj Sektor Opis Rodzaj transakcji Początek inwestycji
Westco Jeans Kraj Australia Sektor Sektor sprzedaży detailcznej i dóbr konsumenckich Opis Mall-based clothing retailer operating throughout Australia Rodzaj transakcji Buyout Początek inwestycji Dec 1999

© 2002-2018 Advent International Corporation. All rights reserved