Od 1989 roku, czyli od momentu opracowania naszej strategii inwestycyjnej, zainwestowaliśmy w ponad 290 przedsiębiorstw w 40 państwach.

Filter by
Sort by
Przedsiębiorstwo Kraj Sektor Opis Rodzaj transakcji Początek inwestycji
DolEx Dollar Express Kraj US Sektor Sektor usług finansowych i usług dla biznesu Opis Electronic money transfer firm operating in the US-to-Latin America corridor Rodzaj transakcji Buyout Początek inwestycji Paź 2000

© 2002-2019 Advent International Corporation. All rights reserved