Od 1989 roku, czyli od momentu opracowania naszej strategii inwestycyjnej, zainwestowaliśmy w ponad 290 przedsiębiorstw w 40 państwach.

Filter by
Sort by
Przedsiębiorstwo Kraj Sektor Opis Rodzaj transakcji Początek inwestycji
Dufry Kraj Switzerland Sektor Sektor sprzedaży detailcznej i dóbr konsumenckich Opis Leading global travel retailer Rodzaj transakcji Buyout Początek inwestycji Lut 2004

© 2002-2018 Advent International Corporation. All rights reserved