Od 1989 roku, czyli od momentu opracowania naszej strategii inwestycyjnej, zainwestowaliśmy w ponad 290 przedsiębiorstw w 40 państwach.

Filter by
Sort by
Przedsiębiorstwo Kraj Sektor Opis Rodzaj transakcji Początek inwestycji
Lande Wellpappen Kraj Switzerland Sektor Sektor przemysłowy Opis Producer of corrugated boxes Rodzaj transakcji Buyout Początek inwestycji Maj 1997

© 2002-2018 Advent International Corporation. All rights reserved