Od 1989 roku, czyli od momentu opracowania naszej strategii inwestycyjnej, zainwestowaliśmy w ponad 290 przedsiębiorstw w 40 państwach.

Filter by
Sort by
Przedsiębiorstwo Kraj Sektor Opis Rodzaj transakcji Początek inwestycji
MBF Cards Kraj Malaysia Sektor Sektor usług finansowych i usług dla biznesu Opis One of the largest issuers of MasterCard credit cards in Malaysia Rodzaj transakcji Buyout Początek inwestycji Dec 2000

© 2002-2018 Advent International Corporation. All rights reserved