Advent International wraz ze współinwestorem podnoszą ceny w wezwaniach na akcje Integer.pl S.A. i InPost SA

Warszawa, 11 kwietnia 2017 roku – AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l., („AIP”) spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International („Advent”), jednego z największych i najbardziej doświadczonych globalnych funduszy private equity, oraz pan Rafał Brzoska (wraz z AIP będący „Wzywającymi”), podnoszą cenę oferowaną w wezwaniu na akcje Integer.pl („Integer”) do 49,00 PLN za jedną akcję, a w wezwaniu na akcje InPost S.A. („InPost”) do 11,00 PLN za jedną akcję. W wyniku wezwania AIP zamierza nabyć 100% akcji spółek.

Po podniesieniu ceny proponowana w wezwaniu na akcje Integer.pl cena oznacza:

  • premię w wysokości 19,2% w porównaniu do poprzedniej oferowanej ceny w wezwaniu,
  • premię w wysokości 8,9% w porównaniu do ceny akcji z ostatniego dnia notowań przed podwyższeniem,
  • premię w wysokości 26,3% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania,
  • premię w wysokości 44,5% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania,

Natomiast po podniesieniu proponowana w wezwaniu na akcje InPost cena oznacza:

  • premię w wysokości 15,8% w porównaniu do poprzedniej oferowanej ceny w wezwaniu,
  • premię w wysokości 10,8% w porównaniu do ceny akcji z ostatniego dnia notowań przed podwyższeniem,
  • premię w wysokości 16,6% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.
  • premię w wysokości 28,5% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania,

Jednocześnie, Wzywający zdecydowali się przedłużyć okres przyjmowania zapisów, które w przypadku akcji Integer.pl, będą przyjmowane do 21 kwietnia 2017 r. (wcześniej do 19 kwietnia) włącznie, a w przypadku akcji InPost do 24 kwietnia 2017 r.(wcześniej do 20 kwietnia) włącznie.

Peter Nachtnebel, dyrektor w Advent International powiedział:
„Nasza ocena kondycji i potrzeb Integer nie zmieniła się – Grupa pilnie potrzebuje znacznych środków na spłatę zobowiązań i podtrzymanie bieżącej działalności, oraz dużych inwestycji w bliskiej przyszłości, aby przywrócić jej rentowność. Jednak po rozmowach z akcjonariuszami Integera i InPostu, zdecydowaliśmy się dokonać ostatecznego podwyższenia cen w wezwaniach na akcje spółek. Naszym zdaniem zaproponowana wyższa cena stanowi atrakcyjną ofertę dla obecnych akcjonariuszy. Jest to nasza ostateczna propozycja. Transakcja zostanie zamknięta jedynie jeżeli będzie możliwe wycofanie całej Grupy z giełdy i umożliwienie jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym”.

Grupa Integer stanęła w obliczu znaczących problemów związanych z wysokim poziomem zapadającego w bliskim terminie zadłużenia, płynnością oraz zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. W ramach transakcji Advent zobowiązał się do spłaty zobowiązań Grupy wobec obligatariuszy i banków w kwocie około 170 mln zł. Advent zamierza też przeprowadzić restrukturyzację operacyjną Grupy oraz zbudować stabilną strukturę kapitałową, która zapewni firmie finansową zdolność do dalszej działalności.

Wzywający ustalili oferowane obecnie ceny za jedną akcję Integer.pl na poziomie 49,00 PLN, a za jedną akcję InPost 11,00 PLN, które traktują jako ostateczne i nie planują dalszych zmian. Oferowane ceny są wyższe od wymaganych ustawowo poziomów w odniesieniu do średniego kursu akcji z trzech i sześciu miesięcy, oraz uwzględniają obecną kondycję spółek, ich sytuację finansową oraz warunki i otoczenie rynkowe.

Zapisy na sprzedaż akcji obu spółek będą przyjmowane od klientów detalicznych w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. i w placówkach Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestorzy mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na stronie www.wezwanie-integer-inpost.pl

O Advent International

Utworzony w 1984 r. Advent International jest jednym z największych i najbardziej doświadczonym globalnym inwestorem private equity. Fundusz zainwestował łącznie 32 mld USD w ponad 320 transakcji typu private equity w 40 krajach na świecie. Według danych na dzień 30 września 2016 roku firma zarządzała aktywami o wartości 42 mld USD. Posiadając biura na czterech kontynentach, Advent stworzył zintegrowany międzynarodowy zespół liczący ponad 190 ekspertów, działających w Ameryce Północnej i Łacińskiej, Europie i Azji. Firma koncentruje się na inwestycjach w pięciu kluczowych sektorach: usług biznesowych i finansowych, ochrony zdrowia, przemysłu, handlu detalicznego, dóbr konsumenckich i rozrywki oraz technologii, mediów i telekomunikacji. Inwestując od 30 lat na całym świecie, Advent stawia sobie za cel budowanie partnerstw z zarządami firm w celu osiągnięcia stałego wzrostu przychodów i zysków firm należących do jego portfolio. W Polsce Advent działa od ponad 20 lat i zajmuje się wspieraniem i tworzeniem spółek działających na tutejszym rynku.

Więcej informacji na stronie:
www.adventinternational.com

O Integer.pl i InPost

Głównym profilem działalności Integer.pl S.A. jest produkcja i sprzedaż paczkomatów oraz działalność holdingowa polegająca na zarządzaniu spółkami Grupy Kapitałowej Integer.pl. Spółka Integer.pl S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 2007 roku. InPost S.A., jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej Integer.pl. Głównym profilem działalności InPost S.A. są usługi dla sektora e-commerce. Spółka świadczy usługi logistyczne związane z dostarczeniem paczek kurierskich i paczkomatowych. InPost S.A. zadebiutowała na GPW w październiku 2015 r.

Kontakty z mediami

Krzysztof Grad
kg@pov.pl
+48 601 960 836

© 2002-2018 Advent International Corporation. All rights reserved