IN this section


Advent International ogłosił przedłużenie terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu na sprzedaż 100% akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

Find News


Warszawa, 21 grudnia 2009 r. – Advent International, wiodący międzynarodowy fundusz private equity, ogłosił dziś przedłużenie terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż 100% akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. (WSiP) do dnia 29 stycznia 2010 roku.

Pahoa Investments Sp. z o.o., pośrednio kontrolowana przez fundusze zarządzane przez Advent International, ogłosiła 6 listopada 2009 r. wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich będących w obrocie akcji WSiP (Wezwanie). Pahoa Investments podjęła decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem do dnia 29 stycznia 2010 roku włącznie.

Monika Morali-Efinowicz, Dyrektor Zarządzający Advent International, tak komentuje dzisiejszą decyzję: „Przedłużając termin przyjmowania zapisów, chcieliśmy dać akcjonariuszom możliwość skorzystania z wypłaty gotówki wypracowanej przez Spółkę, jaką oferuje mechanizm skupu akcji własnych uchwalony przez WZA w dniu 16 listopada 2009 r. Rzadko kiedy zdarza się, by wezwanie na sprzedaż akcji oraz buy-back odbywały się w tym samym czasie. Po odbyciu serii konstruktywnych rozmów z akcjonariuszami doszliśmy do wniosku, że przedłużenie terminu naszego wezwania ułatwi logistykę obydwu procesów.”

Informacje na temat Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych:

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne są największym polskim wydawnictwem podręcznikowym. Rocznie publikują kilkaset tytułów książkowych i multimedialnych. Specjalizują się w książkach edukacyjnych i podręcznikach. W ofercie mają ok. 2500 tytułów. Spółka została założona w 1945 r. i od 3 listopada 2004 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

English - Polski

Contacts