IN this section


Ecorse Investments z sukcesem zamknęła wezwanie na sprzedaż akcji EKO Holding osiągając zapisy na prawie 98% akcji

Find News


Warszawa, 30 października 2012 roku – Ecorse Investments, spółka pośrednio kontrolowana przez fundusze zarządzane przez Advent International Corporation (Advent), wiodący międzynarodowy fundusz private equity ogłosiła, że wczoraj pomyślnie zamknęła wezwanie na sprzedaż akcji EKO Holding, osiągając do końca dnia 29 października zapisy odpowiadające w sumie 97,98% ogólnej liczby akcji.

Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w wezwaniu na sprzedaż akcji EKO Holding, zostało ono zamknięte 29 października. W ramach wezwania akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż w sumie 47,632,553 akcji, co stanowi 97,98% udziału w kapitale spółki. Sprzedaż 62,14% akcji została już rozliczona, a pozostałe zapisy zostaną rozliczone w najbliższych dniach zgodnie z informacją podaną w wezwaniu.

Celem Ecorse Investments jest wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy i osiągnięcie progu 100% akcji w kapitale EKO Holding oraz wycofanie spółki z publicznego obrotu.

Tamás Nagy, Partner w Advent International tak skomentował udane zamknięcie wezwania:

“Osiągnięty próg prawie 98% akcji pozwoli na sprawne wycofanie spółki z obrotu publicznego i natychmiastowe przystąpienie do realizacji założonej przez Advent strategii. Wierzymy, że czas odgrywa istotną rolę w warunkach zaostrzonej konkurencji, z jaką mamy do czynienia na rynku handlu detalicznego. Jako aktywny i zaangażowany akcjonariusz, Advent zamierza skupić się na restrukturyzacji oraz rozwoju sieci poprzez wzrost organiczny, jak i przez akwizycje”.

Ecorse Investments nabyła większościowy pakiet akcji w EKO Holding już w dniu 23 października br., a 29 października br. poinformowała o przekroczeniu progu 60% nabytych akcji. 35,84% zapisów na sprzedaż pozostałych akcji zostało zebranych przez Ecorse Investments 29 października, w ostatnim dniu wezwania, po podniesieniu ceny akcji do 7 złotych. Decyzja o podniesieniu ceny została podjęta mając na uwadze dobro spółki EKO Holding. Jej celem było zapewnienie spółce struktury akcjonariatu, która pozwoli na przeprowadzenie strategicznej transformacji grupy i umożliwi jej dalszy rozwój, zarówno organiczny jak i poprzez akwizycje.

Paweł Ryszkiewicz, Dyrektor w Advent International powiedział:

“Celem Adventu od zawsze jest budowanie wartości przedsiębiorstw i ich strategiczna transformacja we współpracy z menedżerami, założycielami firm i współinwestorami. Dowodem na nasz sukces są nie tylko wyniki spółek portfelowych, ale również długoletnie relacje z partnerami biznesowymi. Wierzymy, że model biznesowy skoncentrowany na działalności podstawowej oraz aktywne zaangażowanie właścicielskie będą podstawą przyszłego sukcesu spółki EKO Holding. Zamierzamy aktywnie wspierać spółkę w przeprowadzeniu niezbędnych działań, które doprowadzą do wzrostu jej wartości i wzmocnienia jej pozycji rynkowej.”

O Advent International:

Założony w 1984 roku Advent International jest jednym z największych funduszy typu private equity na świecie. Posiada biura w 16 krajach na 4 kontynentach, w tym w Warszawie, a przez 27 lat swojej działalności zbudował globalny zespół ponad 160 specjalistów ds. inwestycji, pracujących w Europie Zachodniej i Środkowej, Ameryce Północnej i Łacińskiej oraz w Azji. Advent International specjalizuje się w finansowaniu spółek przeprowadzających ekspansję międzynarodową oraz inwestowaniu w spółki o wysokim potencjale wzrostu, jak również w te, które wymagają gruntownej restrukturyzacji. Od momentu rozpoczęcia działalności Advent zebrał 19,4 mld Euro i przeprowadził ponad 270 transakcji w 35 krajach. W swojej historii, Advent wprowadził 149 spółek na 27 różnych rynków kapitałowych na świecie.

Więcej informacji na www.adventinternational.com

O EKO Holding:

Głównym przedmiotem działalności Grupy EKO Holding jest prowadzenie sieci supermarketów. Grupa prowadzi m.in. 305 sklepów EKO, około 800 placówek franczyzowych Rabat i 165 drogerii Jasmin. Do Grupy należy również Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o. (PGD) zajmująca się hurtową dystrybucją drogeryjną.

 

English - Polski

Contacts