IN this section


Advent International inwestuje w American Heart of Poland

Find News


19 października 2011 - Advent International, wiodący międzynarodowy fundusz private equity, poinformował dziś o podpisaniu umowy inwestycyjnej z American Heart of Poland S.A. (AHP), jednym z najważniejszych w Polsce podmiotów leczących schorzenia sercowo-naczyniowe.


Od momentu założenia, prawie 11 lat temu, Grupa American Heart of Poland zainwestowała ponad PLN 300 milionów w rozwój infrastruktury i zakup najnowszej technologii medycznej. Obecnie grupa posiada 19 doskonale wyposażonych placówek w tym oddział kardiochirurgii z unikalną w naszym kraju salą hybrydową, spełniającą najwyższe światowe standardy.
Amerykańskie Kliniki Serca były pionierem wielu rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze leczenie pacjentów. Wiele z nich dopiero dziś powoli staje się w Polsce standardem. Za przykład może posłużyć wdrożony przez American Heart of Poland system szybkiej diagnostyki i leczenia zawału serca z teletransmisją EKG. AHP było również pionierem w szkoleniach dla pogotowia i lekarzy pierwszego kontaktu.

 
Niewątpliwym sukcesem organizacyjnym Klinik było zorganizowanie sieci placówek daleko od ośrodków akademickich, tam gdzie były największe zaniedbania  zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu chorób układu krążenia. Dzięki temu ratujący życie zabieg tzw. pierwotnej angioplastyki wieńcowej w zawale serca, na obszarze objętym działalnością American Heart of Poland, może rozpocząć się średnio w ciągu 3 godzin od wystąpienia bólu zawałowego. Dodatkowo opóźnienie wewnątrzszpitalne (tzw. door-to-balloon time) nie przekracza w AHP 30 min. Dla porównania w podobnych szpitalach w USA opóźnienie to w dalszym ciągu wynosi 120 min, co znacząco pogarsza wyniki leczenia. Dzięki działalności podmiotów takich jak American Heart of Poland w ciągu ostatniej dekady śmiertelność wewnątrzszpitalna w zawale serca w Polsce spadła z 30 do 3%.

 
Tak znaczące zwiększenie dostępności usług, skrócenie czasu koniecznego do podjęcia leczenia oraz wysoko-wykwalifikowana kadra pracownicza oznaczają realne korzyści. Dla pacjenta krótszy czas oczekiwania w kolejce do zabiegu, większy komfort leczenia oraz możliwość powrotu do aktywności zawodowej w ciągu miesiąca od operacji; dla NFZ krótszy okres hospitalizacji, czyli mniejsze koszty; a dla budżetu państwa mniejsze wydatki z tytułu zwolnień lekarskich i wypłaty rent oraz potencjalne przychody z racji odprowadzanych przez wyleczonych pacjentów podatków.   


Ponadto AHP prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą, zarówno  w zakresie badań klinicznych jak i eksperymentalnych. Kliniki Serca od 5 lat prowadzą własną pracownię doświadczalną – jedyną tego typu placówkę w Polsce – oraz w oparciu o uzyskane z UE dotacje otwierają własne Centrum Badawczo-Rozwojowe.
Pomimo sukcesu polska kardiologia będzie potrzebować dalszych nakładów inwestycyjnych, ponieważ choroby układu krążenia to wciąż zabójca numer jeden odpowiedzialny za prawie połowę wszystkich zgonów w Polsce. Zaangażowanie Advent International bez wątpienia pozwoli spółce na dalszy rozwój m.in. w niedoinwestowanych w naszym kraju kierunkach takich jak kardiochirurgia i chirurgia naczyniowa czy rehabilitacja kardiologiczna. Advent od lat inwestuje w sektor ochrony zdrowia – tylko w 2011 roku zrealizował dwie transakcje w tym obszarze. Od Royal Bank of Scotland odkupił sieć 66 placówek zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem psychicznym - The Priory Group. Kupił również ukraińskie kliniki ­ ISIDA, specjalizujące się leczeniu niepłodności oraz ginekologii i pediatrii. Obecnie Advent International jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku spółek działających w sektorze ochrony zdrowia, w tym oprócz wyżej wymienionych m.in. Centrul Medical Unirea oraz i Labormed (Rumunia), MEDIAN Kliniken (Niemcy), Craegmoor Healthcare (Wlk. Brytania).

O American Heart of Poland

Tylko w ubiegłym roku w ośrodkach AHP leczono około 16 tysięcy chorych, w tym ponad pięć tysięcy chorych z zawałem serca. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna Klinik oferuje kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia na najwyższym światowym poziomie. Chorzy leczeni w ośrodkach American Heart of Poland mogą liczyć na pełną rehabilitację i edukację pro-zdrowotną świadczoną na bazie Uzdrowiska Ustroń, zakupionego przez Grupę w ubiegłym roku.
Kliniki Serca były pionierem:


• w kompleksowym leczeniu chorych z rozsianą miażdżycą tętnic wieńcowych i obwodowych (w tym z miażdżycą tętnic szyjnych);
• wykonywanie złożonych zabiegów wieńcowych u chorych zdyskwalifikowanych od leczenia kardiochirurgicznego;
• wprowadzenie urządzeń do aterektomii tętnic obwodowych w celu zapobiegania konsekwencjom niedokrwienia kończyn dolnych.


Wyniki badań prowadzonych przez lekarzy-naukowców z American Heart of Poland są prezentowane na prestiżowych konferencjach na całym świecie i publikowane w najważniejszych czasopismach naukowych w USA i Europie.

 

język


English - Polski

Contacts


Monika Morali-Efinowicz

Dyrektor Zarządzający, Poland

T: +48 22 627 5141
Office details