IN this section


Advent International nabył 75% akcji WSiP

Find NewsWarszawa, 4 lutego 2010 r. – Advent International, wiodący międzynarodowy fundusz private equity, zawarł wczoraj na Giełdzie Papierów Wartościowych transakcje zakupu akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. (WSiP) stanowiących ponad 75% kapitału zakładowego. Odliczając akcje własne nabyte przez WSiP, pakiet ten stanowi ponad 84% akcji pozostających w obrocie.

6 listopada 2009 r. Pahoa Investments Sp. z o.o., pośrednio kontrolowana przez fundusze zarządzane przez Advent International, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich będących w obrocie akcji WSiP. Termin przyjmowania zapisów upłynął 29 stycznia 2010 r. Oferowana cena za jedną akcję wyniosła 17,15 PLN. Wzywający odstąpił od pierwotnego warunku wezwania, zakładającego osiągnięcie minimalnej liczby akcji, ponieważ nie uwzględniał on dokonanego w międzyczasie przez spółkę skupu 10% akcji własnych w celu umorzenia. Rozliczenie transakcji odbędzie się 8 lutego 2010 r.

WSiP jest największym polskim wydawnictwem podręcznikowym. Rocznie publikuje kilkaset tytułów książkowych i multimedialnych. W 2008 roku obrót jednostkowy Spółki po odliczeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł 177 mln złotych, a EBITDA była na poziomie 38 mln złotych. Spółka została założona w 1945 r.,  a w październiku 2004 r. została sprywatyzowana przez sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Monika Morali-Efinowicz, Dyrektor Zarządzający Advent International, tak komentuje dzisiejszą informację: „Nasze wezwanie na zakup akcji WSiP zakończyło się sukcesem pomimo rozdrobnionego akcjonariatu. Zdobyliśmy 84% dostępnych na rynku akcji, co potwierdza atrakcyjność naszej oferty. Naszym celem pozostaje wycofanie Spółki z publicznego obrotu.”

Dodaje również: „WSiP jest jedną z firm, których losy śledziliśmy od wielu lat. Jest dobrym przykładem, że czas zainwestowany w zrozumienie rynku i działalności spółki jest w stanie zaprocentować w postaci transakcji nawet po kilku latach.”

Piotr Kędra, Dyrektor Advent International, dodaje:
”WSiP przeszedł długą drogę od państwowego monopolisty do zrestrukturyzowanej spółki gotowej na dalsze zmiany. W tym czasie ewoluowała również sytuacja rynkowa, co zaowocowało zaostrzoną konkurencją. Celem Adventu jako nowego większościowego akcjonariusza będzie aktywne wspieranie spółki w obliczu wyzwań związanych z reformą oświaty i konsolidacją rynku.”

Doradcy

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest ING Securities S.A.
Doradcami finansowymi przy przeprowadzeniu transakcji są Vienna Capital Partners i UniCredit CAIB zaś doradcą prawnym Allen & Overy.

 

 

English - Polski

Contacts