IN this section


Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zainwestowały w spółkę Carint Scanmed

Find News


20 marca 2012 – Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, najmłodsza spółka portfelowa funduszu Advent International, zainwestowały w spółkę Carint Scanmed zajmującą się leczeniem chorób sercowo-naczyniowych, umacniając tym samym swoją pozycję w województwie małopolskim i podkarpackim.
Carint Scanmed Sp. z o.o. to nowoczesna i dobrze zarządzana spółka zajmująca się leczeniem chorób sercowo-naczyniowych, zlokalizowana w szpitalu Św. Rafała w Krakowie. Ta zapewniająca opiekę uznanych lekarzy i nowocześnie wyposażona (m.in. w salę hybrydową) klinika, stanowi ważne ogniwo w systemie opieki szpitalnej w południowej części Krakowa i południowych przedmieść tego miasta.

Polsko Amerykańskie Kliniki Serca zakupiły 50%+1 udziałów w spółce Carint Scanmed od grupy Scanmed, której właścicielem jest notowany na giełdzie fundusz Black Lion NFI. Transakcja jest zgodna ze strategią Klinik Serca, zakładającą zwiększanie dostępności usług medycznych z zakresu leczenia chorób układu krążenia pacjentów poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. To również kolejny krok do dalszego rozwoju spółki w kierunku rozbudowy infrastruktury oraz stałego poszerzania gamy świadczeń.

O American Heart of Poland

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, American Heart of Poland S.A. to sieć oddziałów kardiologii interwencyjnej, angiologii i kardiochirurgii - jeden z najważniejszych w Polsce podmiotów leczących schorzenia sercowo-naczyniowe. Obecnie grupa posiada 19 doskonale wyposażonych placówek, w tym oddział kardiochirurgii. Kliniki zostały utworzone w 2000 roku z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Ideą ich powołania było wprowadzenie najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych oraz zwiększenie dostępności chorych do wysokospecjalistycznych usług z zakresu kardiologii inwazyjnej. W październiku 2011 roku, fundusz Advent International ogłosił podpisanie umowy inwestycyjnej na zakup udziałów w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca, aby pomóc spółce w dalszym rozwoju niedoinwestowanych w naszym kraju obszarów takich  jak kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa czy rehabilitacja kardiologiczna.
 

English - Polski

Contacts


Christian Senye

Dyrektor, Poland

T: +48 22 627 5141
Office details