IN this section


Marzena i Krzysztof Gradeccy osiągnęli porozumienie z funduszem Advent International w sprawie sprzedaży swoich akcji w Grupie EKO Holding

Find News


Warszawa, 21 września 2012 roku – Marzena i Krzysztof Gradeccy osiągnęli z Ecorse Investments, spółką pośrednio kontrolowaną przez fundusze zarządzane przez Advent International Corporation (Advent), wiodący międzynarodowy fundusz private equity, wiążące porozumienie dotyczące sprzedaży ich większościowego pakietu akcji w Grupie EKO Holding (EKO), sieci supermarketów spożywczych.

Na mocy porozumienia Krzysztof i Marzena Gradeccy, większościowi akcjonariusze Grupy EKO Holding będący właścicielami ponad 55% jej akcji, odpowiedzą na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Grupy ogłoszone w dniu 10 września 2012 roku przez spółkę Ecorse Investments.

Zgodnie ze strategią zaprezentowaną w dokumentacji wezwania, jednym z warunków porozumienia wymaganych przez Ecorse Investments było wydzielenie z Grupy części biznesu nie należącej do działalności podstawowej, bezpośrednio po pomyślnym zakończeniu wezwania. Państwo Gradeccy zgodzili się na zakup aktywów niestanowiących działalności podstawowej Grupy od spółki EKO Holding. W wyniku transakcji z bilansu EKO Holdingu zostanie zdjęty dług wynoszący w przybliżeniu 65.000.000 złotych. Spółka otrzyma również 15.000.000 złotych w gotówce. Dodatkowo spółka zwolniona zostanie z wszelkich gwarancji korporacyjnych wyemitowanych na rzecz aktywów niestanowiących działalności podstawowej. Umowa regulująca tę kwestię została podpisania pod warunkiem pozytywnego zamknięcia wezwania przez Ecorse Investments.

W ramach porozumienia Państwo Gradeccy udzielili szeregu zapewnień i gwarancji dotyczących stanu przedsiębiorstwa Grupy EKO Holding. W wyniku osiągniętego  porozumienia Ecorse Investments zgodził się podnieść cenę w wezwaniu dla wszystkich akcjonariuszy do poziomu 4,70 złotych za jedną akcję.

W celu zapewnieniu płynnego przejęcia zarządzania przedsiębiorstwem EKO Holding Advent zobowiązał Państwa Gradeckich do reinwestowania części ich przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji w wezwaniu celem objęcia pośrednich mniejszościowych udziałów w EKO Holdingu. Strony uzgodniły szereg wzajemnych zobowiązań, które stanowić będą podstawę ich przyszłej współpracy. Pan Krzysztof Gradecki zgodził się objąć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej EKO Holdingu.

Krzysztof Gradecki, największy akcjonariusz Grupy EKO Holding tak skomentował swoją decyzję: „Advent International wnosi dużą wiedzę o sektorze i zaprezentował bardzo przekonującą strategię, która umożliwi Grupie dalszy i niezależny wzrost zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. Dla mnie, jak i dla pracowników firmy, istotną kwestią jest gotowość Adventu do zainwestowania znaczących środków, które będą wspierać proces restrukturyzacji i rozwój Grupy”.

Tamás Nagy, Partner w Advent International odpowiedzialny za transakcję, powiedział:
„Cieszymy się, że osiągnęliśmy porozumienie z Panem i Panią Gradeckimi. Jesteśmy również w trakcie spotkań z największymi mniejszościowymi akcjonariuszami Grupy”.

O Advent International:

Założony w 1984 roku Advent International jest jednym z największych funduszy typu private equity na świecie. Posiada biura w 16 krajach na 4 kontynentach, w tym w Warszawie, a przez 27 lat swojej działalności zbudował globalny zespół ponad 160 specjalistów ds. inwestycji, pracujących w Europie Zachodniej i Środkowej, Ameryce Północnej i Łacińskiej oraz w Azji. Advent International specjalizuje się w finansowaniu spółek przeprowadzających ekspansję międzynarodową oraz inwestowaniu w spółki o wysokim potencjale wzrostu, jak również w te, które wymagają gruntownej restrukturyzacji. Od momentu rozpoczęcia działalności Advent zebrał 19,4 mld Euro i przeprowadził ponad 270 transakcji               w 35 krajach.

Advent jest jednym z najbardziej aktywnych na świecie inwestorów na rynku handlu detalicznego od ponad 27 lat, z międzynarodowym zespołem ponad 40 specjalistów branżowych w tym sektorze. W ciągu ostatnich pięciu lat Advent zainwestował w 10 firm w tym sektorze m.in. Serta & Simmons Bedding, DFS, Five Below, Takko, Stokomani i Poundland.

Więcej informacji na www.adventinternational.com

O EKO Holding:

Głównym przedmiotem działalności Grupy EKO Holding jest prowadzenie sieci supermarketów. Grupa prowadzi m.in. 305 sklepów EKO, około 800 placówek franczyzowych Rabat i 165 drogerii Jasmin. Do Grupy należy również Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o. (PGD) zajmująca się hurtową dystrybucją drogeryjną.

English - Polski

Contacts