IN this section


Advent International kupuje TES Vsetín a MezServis

Find News


Praha, 2. května 2011 – Advent International, mezinárodní private equity společnost dnes oznámila, že se dohodla na odkoupení 100% podílu společností TES Vsetín a MezServis (dále společně jen „TES“). Jeho dosavadním majoritním vlastníkem je společnost Penta Investments. Hodnota transakce nebyla zveřejněna.

TES je předním evropským výrobcem generátorů a komponentů používaných na výrobu tradičních i obnovitelných zdrojů energie. TES dále vyrábí a dodává specializované elektromotory pro různé průmyslové využití. TES má sídlo ve Vsetíně, zaměstnává okolo 670 lidí a jeho současným většinovým vlastníkem je společnost Penta Investments.

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů je silně rostoucím oborem, který má výraznou podporu ze strany státu na základě celoevropských cílů stanovených pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 a také stále většího zájmu o obnovitelné zdroje ze strany veřejnosti. Růst podílu energie z obnovitelných zdrojů bude mít podle předpokladů také vliv na výši investic směřovaných do této oblasti. Aby Evropa dosáhla všech cílů, odhaduje se, že bude potřeba investovat přibližně 27 miliard eur . Navíc se očekává, že podpora vlády se posune od velkých energetických projektů k projektům menšího a lokálního charakteru, na které se zaměřuje právě TES.

Chris Mruck, řídící partner společnosti Advent International pro střední Evropu, uvedl: „TES je velmi atraktivní společnost se silnou pozicí  na trhu dodavatelů pro sektor výroby energie z obnovitelných zdrojů. Skvělá reputace společnosti a spolehlivost jejích produktů představuje velice dobrou pozici pro růst tržního podílu na trzích v Evropě a USA prostřednictvím vývoje nových produktů a případně také akvizicemi synergických společností.

Peter Nachtnebel, investiční ředitel společnosti Advent International, dodal: „Těšíme se na spolupráci s managementem společnosti TES, při které budeme využívat svých znalostí z oboru a také zkušenosti s prosazováním společností na nových trzích. TES je společnost, která nabízí širokou škálu produktů na mnoha trzích a její dlouhodobé zákaznické vztahy jsou založeny na schopnosti vyvíjet nové produkty, na inovacích a vysoce kvalifikovaných zaměstnancích. Jsme toho názoru, že existuje mnoho příležitostí, které mohou ze společnosti vytvořit světového hráče.“

David Bečvář, výkonný ředitel společnosti TES, řekl: „Akvizice TESu fondem Advent International potvrzuje kvality společnosti a také její potenciál dosáhnout mezinárodního významu. Mám radost z toho, že v následující fázi vývoje společnosti budeme spolupracovat s tak významným investorem a partnerem a těším se na práci s týmem Advent International.“

Advent International je aktivní v oblasti průmyslu více než 20 let. V tomto oboru investoval do více než 70 společností po celém světě, kterým pomohl úspěšně dosáhnout jejich dalšího rozvoje. Mezi předchozí investice Adventu v oblasti průmyslu patří Boart Longyear, přední světový dodavatel vybavení pro vrtné doly, stavebnictví, vodní hospodářství a oblast životního prostředí. Z této investice Advent vystoupil v roce 2007. Mezi další dřívější investice patří společnost Moeller, německý výrobce elektronických komponentů, a RWE Solutions, společnost se širokým portfoliem aktivit v oblasti energetiky – jednou z nich je společnost Nukem, která je mezinárodním lídrem v oblasti jaderného palivového cyklu a služeb v oblasti vyřazování jaderných zařízení, ve které je Advent stále aktivním investorem.

V současné době investice Adventu v oblasti průmyslu mimo jiné zahrnují: BOS Solutions, servisní společnost pro firmy zabývající se výzkumem a produkcí ropy, a Oxea, jeden z předních světových výrobců Oxo chemikálií.

Poradci Adventu byli Deloitte (transakční a finanční poradenství), CMS (právní poradenství) a McKinsey & Company (komerční poradenství). Akviziční dluh poskytnou UniCredit a Komerční banka.

Transakce by měla být dokončena během dvou měsíců po schválení regulačními úřady.

English - Česky

Contacts