In this section


Termeni si Conditii

1. Acceptarea termenilor si conditiilor.
1.1 Advent International Corporation (denumita în continuare „compania”, „noi”, „a noastra”) furnizeaza si pune la dispozitie acest site web („siteul”). Orice utilizare a acestui site se supune termenilor si conditiilor din prezentul contract privind termenii de utilizare („contractul”). Va rugam cititi cu atentie aceasta pagina. Prin accesarea, utilizarea sau navigarea prin acest site se admite ca ati citit, înteles si acceptat obligatiile care va revin prin prezentul contract. În cazul în care nu acceptati termenii si conditiile acestui contract, nu utilizati acest site.

1.2 Întelegeti si sunteti de acord ca putem schimba acest contract în orice moment fara o notificare prealabila. Puteti citi o copie actualizata si în vigoare a prezentului contract în orice moment prin selectarea paginii „Termeni si conditii” de pe site. Termenii si conditiile revizuite vor intra în vigoare în momentul publicarii pe sit. Daca nu acceptati o modificare a prezentului contract, singura solutie de care dispuneti este închiderea contului. Orice utilizare a sitului dupa aceasta data constituie acceptarea acestor termeni si conditii revizuite.

2. Utilizarea site-ului.
2.1 Acest site conţine şi/sau pune la dispoziţia vizitatorilor pentru download materiale cum ar fi: aplicaţii software, text, grafică, imagini, lucrări cu drepturi de autor şi alte materiale (denumite colectiv „conţinut”). Conţinutul poate fi proprietatea noastră sau poate fi furnizat printr-un acord cu o terţă parte. Conţinutul este protejat prin legea drepturilor de autor atât în conformitate cu legislaţia din Statele Unite ale Americii cât şi din străinătate. Utilizarea neautorizată a conţinutului poate încalca drepturile de autor, mărcile comerciale şi alte legi. Nu aveţi nici un drept asupra conţinutului şi nu veţi utiliza conţinutul decât în conformitate cu prezentul contract. Nu aveţi dreptul de a modifca, transmite, participa la vânzarea sau transferul conţinutului materialelor cuprinse în acest site şi de asemenea, nu aveţi dreptul de a realiza lucrări derivate din lucrările respective. Pentru uz personal, puteţi imprima un număr rezonabil de copii, pentru care veţi ţine cont de orice notă, cum ar fi aceea referitoare la drepturi de autor, drepturi de proprietate sau alte asemenea note.Nici o altă utilizare nu este permisă fără acordul scris prealabil din partea noastră. Trebuie să păstraţi toate drepturile de autor şi celelalte note referitoare la drepturile de proprietate aflate în conţinutul original de pe orice copie facută de dumneavoastră după acest conţinut. Sunt interzise vânzarea, transferul, atribuirea, acordarea de licenţă sau sublicenţă sau modificarea conţinutului sau reproducerea, afişarea, publicarea, efectuarea unei versiuni derivate, distribuirea sau orice altă utilizare a conţinutului în scop public sau comercial. Utilizarea sau publicarea conţinutului pe orice alt site sau într-o reţea informatică în orice scop este strict interzisă.

Dacă încălcaţi orice prevedere a prezentului contract, permisiunea de a accesa şi/sau utiliza conţinutul şi siteul încetează automat şi trebuie sa distrugeţi imediat orice copii ale conţinutului.

2.2 Marcile comerciale, de servicii si siglele companiei („marcile companiei”) utilizate si afisate pe site sunt marci comerciale si de servicii înregistrate si neînregistrate ale companiei. Numele altor companii, produse si servicii aflate pe site pot fi marci comerciale sau de servicii detinute de terti („marcile tertilor” si denumite împreuna cu marcile companiei „marci”). Nimic de pe acest site nu poate fi considerat ca acorda, fie implicit, fie prin actiuni contrare declaratiilor, sau în orice alt fel, drept de licenta sau utilizare a oricarei marci afisate pe acest site, fara un acord scris prealabil al companiei pentru fiecare astfel de utilizare. Marcile nu pot fi folositee pentru a discredita compania sau tertii în cauza, oricare dintre produsele sau serviciile acestora sau în orice alt mod care, la aprecierea noastra rezonabila, ar putea dauna prestigiului marcilor. Utilizarea oricarei marci ca parte a unei legaturi spre sau de pe orice site este interzisa cu exceptia cazului în care realizarea unei astfel de legaturi este aprobata în prealabil de companie în scris. Orice privilegiu generat de utilizarea oricarei marci a companiei este în beneficiul nostru.

2.3 Siteul contine legaturi catre site-uri ale tertilor („site-uri externe”). Aceste legaturi sunt furnizate doar ca avantaj pentru dumneavoastra si nu ca o confirmare din partea noastra a continutului acestor site-uri externe. Continutul acestor site-uri externe este realizat si furnizat de catre terti. Pentru orice nelamuriri privind aceste legaturi sau continutul acestor site-uri externe, contactati administratorul site-ului sau webmasterul acestor site-uri externe.

Nu ne asumam raspunderea pentru continutul nici unui site extern si nu facem nici o reprezentare a continutului sau acuratetei materialelor de pe aceste site-uri externe. Pentru a va proteja calculatorul de virusi si de orice alte programe distructive trebuie sa va luati masuri de precautie atunci când descarcati fisiere de pe orice site. În momentul în care va hotarâti sa accesati site-uri externe va asumati toate riscurile.

3. Limitarea raspunderii si garantia.
3.1 COMPANIA, FILIALELE, FUNCTIONARII, DIRECTORII, ANGAJATII, AGENTII, FURNIZORII SAU PROPRIETARII DE LICENTA (DENUMITI COLECTIV „PARTILE COMPANIEI”) NU ACORDA NICI O GARANTIE SAU REPREZENTARE PRIVIND CONTINUTUL, INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA ACURATETEA, FIABILITATEA, CARACTERUL COMPLET, OPORTUN SAU FIABIL. PARTILE COMPANIEI NU ÎSI ASUMA RASPUNDEREA PENTRU ADEVARUL, ACURATETEA SAU CARACTERUL COMPLET AL INFORMATILOR FURNIZATE UTILIZATORULUI SAU PENTRU ERORILE, GRESELILE SAU OMISIUNILE ACESTORA SAU PENTRU NICI O ÎNTÂRZIERE SAU ÎNTRERUPERE A FLUXULUI DE DATE SAU INFORMATII INDIFERENT DE MOTIV. SUNTETI DE ACORD SA VA ASUMATI TOATE RISCURILE PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI SI CONTINUTULUI.

SITE-UL SI CONTINUTUL SUNT FURNIZATE "ASA CUM SUNT" SI "CUM SUNT PUSE LA DISPOZITIE", FARA NICI UN FEL DE GARANTII. PARTILE COMPANIEI NU ACORDA NICI O GARANTIE, INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA, GARANTIA TITLULUI DE PROPRIETATE, POSIBILITATEA DE COMERCIALIZARE, RESPECTAREA DREPTURILOR PARTILOR TERTE SI ADAPTAREA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP.

3.2 ÎN NICI O ÎMPREJURARE PARTILE COMPANIEI NU ÎSI ASUMA RASPUNDEREA PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE (INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA DAUNE INCIDENTALE SI ULTERIOARE, PROFITURI PIERDUTE SAU DAUNE REZULTATE DIN DATE PIERDUTE SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITATII) REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA UTILIZARII SITE-ULUI SI A CONTINUTULUI, FIE CA SE BAZEAZA PE GARANTIE, CONTRACT, ÎNCALCARE (INCLUSIV NEGLIJENTA) SAU PE ORICE PRINCIPIU JURIDIC, CHIAR DACA O PARTE A COMPANIEI A FOST PREVENITA ÎN LEGATURA CU POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE.

3.3 Anumite state nu permit excluderea de la garantii implicate sau limitarea raspunderii pentru daune incidentale sau ulterioare, astfel încât e posibil ca limitarile sau excluderile de mai sus sa nu se aplice în cazul dumneavoastra. ÎN ACESTE STATE, RASPUNDEREA PARTILOR COMPANIEI ESTE RESTRICTIONATA DE LIMITA PERMISA DE LEGE.

4. Despagubiri.
Sunteti de acord sa aparati, despagubiti si sa considerati nevinovate partile companiei pentru orice reclamatii, actiuni sau cereri, inclusiv, dar fara a se limita la taxele juridice si contabile corespunzatoare provenite sau rezultate din încalcarea prezentului contract sau accesarea, utilizarea sau utilizarea gresita a continutului sau site-ului. Compania va va informa despre orice asemenea reclamatie, proces sau procedura si va va acorda asistenta, pe cheltuiala dumneavoastra, pentru apararea împotriva unei asemenea reclamatii, proces sau proceduri. Compania îsi rezerva dreptul de a-si asuma apararea sau controlul exclusiv asupra oricarei probleme care face obiectul despagubirii în cadrul acestei sectiuni. În acest caz, sunteti de acord sa cooperati raspunzând la orice cereri rezonabile pentru a contribui la apararea companiei.

5. Rezilierea contractului.
5.1 Rezilierea. Compania îsi rezerva dreptul, la propria-i discretie, de a restrictiona, suspenda sau rezilia prezentul contract si accesul dumneavoastra, total sau partial, la site sau continut, în orice moment si pentru orice motiv, fara o notificare prealabila sau raspundere. Compania îsi rezerva dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe o parte sau întregul site sau continut în orice moment fara o notificare prealabila sau raspundere.

5.2 Supravietuirea..În cazul rezilierii prezentului contract, sectiunile 2, 3, 4, 5, 6 si 8 vor ramâne în vigoare dupa rezilierea prezentului contract.

6. Interzicerea copiilor.
Elementele site-ului sunt protejate de legile privind uzantele comerciale, marca comerciala, concurenta neloiala si de alte legi nationale si federale si nu pot fi copiate sau imitate total sau partial, în nici un fel, inclusiv, dar fara a se limita la utilizarea unor frame sau siteuri oglinda, cu exceptia cazurilor prevazute la sectiunea 2. Nici o parte a continutului acestui site nu poate fi retransmisa fara acordul expres în scris al companiei pentru fiecare caz în parte.

7. Utilizatorul trebuie sa respecte legile aplicabile.
Acest site este înregistrat în Boston, Massachusetts. Nu avem nici o revendicare privind descarcarea, vizionarea sau posibilitatea utilizarii continutului în afara Statelor Unite. Va asumati toate riscurile prin accesarea site-ului sau continutului din afara Statelor Unite. În interiorul sau în afara Statelor Unite, sunteti singurul responsabil de asigurarea respectarii legilor din jurisdictia dumneavoastra specifica.

8. Diverse.
Prezentul contract se supune legilor interne independente din Commonwealth of Massachusetts, fara a lua în considerare prevederile legale contradictorii. Sunteti de acord sa va supuneti jurisdictiei personale exclusive a statului si curtilor federale din orasul Boston, Commonwealth of Massachusetts. În cazul în care o prevedere a prezentului contract este dovedita invalida de catre o instanta din jurisdictia competenta, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale contractului, care vor ramâne în vigoare. Neîndeplinirea de catre companie a obligatiei de a respecta sau pune în aplicare prevederile contractului nu va fi considerata o renuntare la respectiva prevedere sau la orice alta prevedere a prezentului contract. Nici o clauza de renuntare nu va intra în vigoare împotriva companiei daca nu se prevede astfel în scris si nici o astfel de clauza de renuntare nu va fi considerata ca atare în nici o alta împrejurare actuala sau ulterioara. Cu exceptia cazului în care exista un acord expres între companie si dumneavoastra, prezentul contract constituie întregul contract dintre dumneavoastra si companie în legatura cu acest subiect si înlocuieste toate acordurile precedente sau actuale, scrise sau orale, dintre parti cu privire la acest subiect. Titlurile sectiunilor sunt doar cu scop orientativ si nu trebuie interpretate din punct de vedere juridic. Prezentul contract va intra în vigoare spre beneficiul succesorilor nostri, mandatarilor, beneficiarilor de licente si sublicente.

Back to Romania