ULTIMO

 

Search our investment portfolioUltimo jest wiodącą  Polską spółką zajmującą się kupnem i windykacją należności.

Założone w 2002 roku Ultimo, bardzo szybko ugruntowało swoją pozycję na rynku, który od siedmiu lat generuje imponujący dwucyfrowy wzrost. Perspektywy dalszego rozwoju są bardzo obiecujące, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że skłonność Polaków do zadłużania pozostaje nadal niska w porównaniu do bardziej rozwiniętych gospodarczo krajów, jak np. krajów Europy Zachodniej.

Transformacja spółki z raczkującego biznesu w lidera rynku w ciągu zaledwie kilku  lat, była możliwa dzięki dogłębnej znajomości polskiego rynku windykacyjnego oraz wysokiej jakości platformie operacyjnej firmy. Na obecny sukces Ultimo, oprócz ponad 600 zatrudnionych w niej osób „pracują” efektywne systemy informatyczne, wysokiej klasy bazy danych, doskonałe umiejętności oceny ryzyka, rozważna wycena portfeli oraz dobrze rozwinięta ogólnopolska infrastruktura windykacyjna wspierana przez prężne call center. Ultimo nabywa portfele wierzytelności, przede wszystkim detalicznych, od instytucji finansowych oraz innych spółek. Ostatnio spółka kupiła portfele kredytowe od pięciu czołowych banków w Polsce. Ponadto spółka zajmuje się windykacją wierzytelności na zlecenie innych firm. Perspektywy dla dalszego rozwoju biznesu są doskonałe. Polski rynek windykacyjny już dziś przyciąga uwagę dużych zagranicznych graczy o ustabilizowanej pozycji. Nasz rynek jest jednak wciąż stosunkowo młody, a co za tym idzie, musi minąć jeszcze trochę czasu zanim światowi potentaci się w niego bezpośrednio zaangażują. Strategią spółki jest maksymalne wykorzystanie tej sytuacji, zarówno na drodze wzrostu organicznego, jak i poprzez akwizycje, co ma prowadzić do przekształcenia Ultimo w środkowo-europejską platformę windykacyjną

 

Language


Polish - English
 

Related Links and downloads


Related Investments


Contact


Monika Morali-Efinowicz

Managing Director, Head of Warsaw, Advent International SP. Z.O.O. SP.K, Warsaw
T: +48 22 627 5141