Axtone

 

Search our investment portfolio 

W dniu 10 października 2008 roku Advent International sprzedał Axtone na rzecz IK Investment Partners.

To wyjście z inwestycji było następstwem pomyślnie zrealizowanej przez Advent strategii polegającej na kupowaniu i budowaniu, dzięki której powstał czołowy gracz na rynku europejskim.

W styczniu 2006 roku Advent nabył firmę Kamax, polskiego lidera rynkowego w produkcji i konserwacji zderzaków do wagonów kolejowych, aparatów pociągowych i aparatów pochłaniających; jednocześnie Advent nabył firmę Keystone Bahntechnik, niemieckiego lidera rynkowego w tym segmencie branży kolejowej.

W ten sposób powstała grupa, której nazwa została zmieniona na Axtone, która stała się największym europejskim producentem w tym sektorze o szacunkowym obrocie w 2008 roku przekraczającym 70 milionów euro w momencie sprzedaży grupy na rzecz IK Investment Partners. Fuzja zapewniła polskiej spółce dostęp do rynków Europy Zachodniej, Indii oraz Bliskiego Wschodu, a także możliwość rozwoju istniejących przyczółków w Rosji, na Ukrainie i w Chinach.

W momencie sprzedaży Axtone był w doskonałej kondycji pozwalającej kontynuować rozwój na rynkach międzynarodowych tym bardziej, że obawy o zanieczyszczenie środowiska oraz korki na drogach przemawiają za zwiększeniem przewozu towarów koleją kosztem transportu drogowego. Ponadto, nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z normami miały przyciągnąć kolejne inwestycje w tabor kolejowy.

 

Language


Polish - English
 

Related Links and downloads


Related Investments


Contact